WWW.SPEDISJONSARBEIDER.NO

Forside- Dokumenter- Støtteuttalelser- Pressedekning- Tegneserie- English

Hjemmesiden til Bransjerådet for Spedisjon i
Norsk Transportarbeider Forbund (NTF)


Denne siden ble opprettet under Spedisjonsstreiken i 2010, for mer informasjon om denne streiken se lenger ned på siden og linkene over.Kampen fortsetter, Stopp vikarbyrådirektivet, politisk streik 18. Januar 2012


Norsk Transportarbeiderforbund oppfordrer alle til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet onsdag 18. januar, mobilsere og delta i de lokale arrangementene arrangert av de lokale LO-avdelingene.

Første nestleder i forbundet, Lars M. Johnsen har skrevet denne kronikken: Aldri mer med lua i handa.

www.frifagbevegelse.no har laget denne samlesiden om Vikarbyrådirektivet også kalt Løsarbeiderdirektivet.

Kamp mot sosial dumping og tariffhopping i Bring/Posten


Åpent brev:
Til
Odd Christian Øverland (Forbundsleder i Postkom)og Roger Hansen (Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund)

Bransjerådet for Spedisjon i Norsk Transportarbeiderforbund krever at ledelsen i Postkom og Norsk Transportarbeiderforbund avholder et møte med representanter fra Bransjerådet i Spedisjon tilstede for å diskutere den tariffmessige situasjonen som har oppstått som følge av at terminal / lagervirksomheten i Bring og Posten BA er fusjonert .

Vi krever videre en samlet Speditørbransje med like lønns og arbeidsvilkår.

Dette må sikres i tariffrevisjonen 2012. Det må sikres et samarbeide i bransjen uavhengig av organisasjonstilknytning.

www.frifagbevegelse.no har skrevet mye om denne saken, her er noen av sakene:
Tariffavtalen vår blir rasert
Ikke en kamp om medlemmer
Jeg støtter deres kamp
Holder medlemmene som gisler
Ingen medlemskrig mellom Postkom og Norsk Transportarbeiderforbund
Alle frister utløpt for transportarbeidere
Nei til tariffhopping
Demonstrer utenfor Posthuset
Posten tar over Bring Cargo

SPEDISJONSSTREIKEN 2010

Facebookgruppe - Tarifflønn til vikarer - Slutt på sosial dumping

Etter over fem timer på overtid brøt meklingen sammen og streik var ett faktum.
På alle avdelinger som er med i uttaket er det streik fra nå av(kl 0600 15.5.2010).
Les mer på www.transportarbeider.no

Fra morgenen tirsdag 25. mai er streiken utvidet til å gjelde de aller fleste terminaler i Norge Les mer på www.transportarbeider.no

I dag fredag 4. juni er det ny mekling hos Riksmeklingsmannen etter initiativ fra partene.
Klokken 17 var det ikke kommet fram til en løsning, men det er fortsatt god stemmning i mellom partene.
Streiken har i morgen tidlig vart i tre uker.

Streiken er løst etter 12 timers mekling, avtalen skal nå ut til uravstemning med anbefaling om å stemme ja.

Les mer om avtalen www.transportarbeider.no
Hjelp oss å kjempe mot kaos og sosial dumping i arbeidslivet - Støtt streiken og fortell venner og familie at alle mennesker er like mye verdt og hvorfor det også må gjelde i arbeidslivet!
Norsk Havnearbeiderforening

Norsk Havnearbeiderforening ber om å bli tatt ut i sympatistreik

Norsk Havnearbeiderforening avd. 100 ber om at det sendes varsel om sympatistreik for alle havnearbeiderne innenfor Sør-Nord Norge tariffen, Rammeavtalen og Havnetariffen.

Dette begrunnes med at våre medlemmer i solidaritet med våre kammerater i Spedisjon og Schenker ikke vil være med på at der er en mulighet til at noe av godset som normalt går på vei, nå skal ha mulighet til å gå med båt.
Vi støtter fullt opp om streiken som pågår og håper vårt bidrag kan være med på å gi et resultat som fullt ut innfrir kravene til våre kammetater innenfor Spedisjon og Schenker.

Med vennlig hilsen

Terje R. Samuelsen

Norsk Havnearbeiderforening avd. 100
Boks 327, 4663 Kristiansand
Tlf: +47 93041215
Fax: +47 38070933
www.havnearbeider.noFørste streikedag, lørdag 15. mai Bring Frigoscandia på Skårer


Foto: Vegar Holm, www.transportarbeider.noFelles klubbavis

Det er blitt laget en felles klubbavis for bransjen som du finner her.
Har du ikke fått ferdigtrykte til din klubb send en epost til dag(snabela)spedisjonsarbeider.no eller skriv den ut selv.
Tanken bak denne klubbavisen er å spre informasjon om oppgjøret og om hvorfor det ble brudd og eventuell streik til alle som er interessert, også media.
Det er nå et nytt nummer under skriving.


Med vennlig hilsen
Bransjerådet for Spedisjon i Norsk Transportarbeiderforbund

Dag Tønder, Leder

dag(snabela)spedisjonsarbeider.no
Webredaktør Petter
petterht(snabela)online.no